سرباز خندان !

من اون زمان نبودم 

تو هم که نبودی 

اما سکانس فیلمی را دیدم که از بمباران اتمیی هیروشیما ساخته بودن؛ خنده‌ی اون سرباز که وقتی با بمب از هواپیما افتاد پایین قهقهه میزد...

البته گاهی به من یا شما از این خنده ها دست میده ...

منبع : ایستگاه سربازی SoldiersStation |سرباز خندان
برچسب ها : سرباز